Taalkundige verscheidenheid in Europa: een maatschappelijke uitdaging

Twee doelstellingen die essentieel zijn voor het Europese ideaal staan op gespannen voet met elkaar: mobiliteit en vrij verkeer voor burgers enerzijds, en erkenning van de culturele en taalkundige verscheidenheid in Europa anderzijds. Dit spanningsveld is onderzocht in een recent afgerond internationaal onderzoeksproject (MIME) door onder meer sociale wetenschappers aan de Universiteit van Amsterdam.

Bron: UVA