Faculteiten Sociale Wetenschappen slaan handen ineen bij ethische toetsing

De decanen van de faculteiten in de Sociale- en Gedragswetenschappen in Nederland ondertekenden op 14 november een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van de ethische toetsing van onderzoek. Met deze overeenkomst is het Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen ingesteld, een landelijk regieorgaan met als doel om de ethische toetsing in de Sociale- en gedragswetenschappen verder te professionaliseren.

Bron: UVA