Systeemgericht casemanagement bij jeugdbescherming veelbelovend

De systeemgerichte casemanagementaanpak voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in de regio Amsterdam lijkt goed te werken. Met deze aanpak wordt geprobeerd om kinderen en jongeren van wie de veiligheid in het geding is, beter te ondersteunen. Inge Busschers deed onderzoek naar deze aanpak bij gezinnen die worden begeleid vanuit jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ze promoveert op 21 november aan de Universiteit van Amsterdam.

Bron: UVA