Conclusies onderzoek grensoverschrijdend gedrag

Een aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) verbonden hoogleraar keert niet
terug na een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag, uitgevoerd door een
onafhankelijk extern bureau. Andre Nollkaemper, decaan van de faculteit, heeft alle
medewerkers van de faculteit daarvan in een email op de hoogte gesteld.

Bron: UVA