Susan Wolf houdt Spinozalezingen over de ‘verantwoordelijke menselijkheid’

In het tweede semester van het studiejaar 2017-2018 bekleedt de Amerikaanse filosofe Susan Wolf (University of North Carolina, Chapel Hill) de Spinozaleerstoel van de afdeling Wijsbegeerte. Als zodanig houdt Wolf twee lezingen over het thema ‘De verantwoordelijke menselijkheid’. De eerste lezing is getiteld ‘Aesthetic Responsibility’ en vindt plaats op donderdag 17 mei in de Aula van de UvA.

Bron: UVA