Nieuwe mastertrack Youth at Risk richt zich op de preventiepraktijk in de jeugdzorg

Hoe eerder we ingrijpen bij jongeren met probleemgedrag, hoe beter het resultaat. Maar dan moet je het wel goed doen, anders maak je de problemen alleen maar erger. De nieuwe internationale mastertrack Youth at Risk van de Universiteit van Amsterdam richt zich daarom op wetenschappelijk bewezen  interventies in de jeugdzorg. Hoogleraar Geertjan Overbeek: ‘We hebben een wereld te winnen.’

Bron: UVA