Partij van de Ouderen wil actie van burgemeester Van der Laan

Foto: eigen archief

‘Stop opkopen Amsterdamse panden door buitenlandse investeerders!’

De Partij van de Ouderen in de Amsterdamse gemeenteraad maakt zich grote zorgen over het opkopen van Amsterdamse panden door buitenlandse investeerders, met name Chinezen en Russen. Huizen dreigen onbetaalbaar te worden doordat vermogende buitenlanders panden in de historische binnenstad opkopen, om er vervolgens misschien maar enkele maanden per jaar te gaan wonen.

Partij van de Ouderen fractievoorzitter Wil van Soest: “We moeten er met zijn allen voor zorgen dat Amsterdam een stad blijft voor alle Amsterdammers. Nu zijn we hard op weg naar een stad die voor Jan met de Pet onbetaalbaar wordt. Bovendien krijgen we steeds meer spookwoningen, die nauwelijks gebruikt worden door hun rijke eigenaren. Dit is slecht voor de leefbaarheid en het sociale evenwicht in de stad”.

Oproepen onderzoeken wetswijziging

Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving en Deloitte is gebleken dat in de periode 2009 tot en met 2015 25 procent van het transactievolume vanuit Nederlands eigendom in buitenlandse handen is gekomen, waarvan het overgrote deel van de transacties in Amsterdam hebben plaatsgevonden.

“In het buitenland wordt vastgoed veel beter beschermd. Zo moet je in het Amsterdam van China, Beijing, vijf jaar belastingen betalingen voordat je als buitenlander in aanmerking komt voor het kopen van een huis. Op Bali, Indonesië, is het buitenlanders niet toegestaan om grond in eigendom te hebben. Waarom kan zoiets niet in Amsterdam?, vraagt Van Soest zich af. Zij roept burgemeester Van der Laan op om er bij het kabinet op aan te dringen om zulke maatregelen ter bescherming van het Amsterdamse vastgoed te onderzoeken.

Gebruiksverordening

Tot 1 juli 2015, het moment waarop het Rijk een nieuwe Huisvestingswet heeft aangenomen en alle huisvestingsverordeningen zijn komen te vervallen, gold in sommige gemeenten, waaronder Schouwen-Duiveland een Gebruikersverordening Tweede woningen, waarbij een verbod was opgenomen om een reguliere woning in een kern te gebruiken als tweede woning.
Van Soest: “Deze verordening was een beschermende maatregel om de krappe woningmarkt te beschermen. Ik wil van het stadsbestuur weten of het invoeren van zo’n Gebruikersverordening Tweede Woningen binnen de huidige Huisvestingswet mogelijk is in Amsterdam of dat zij daarop willen aandringen bij het kabinet. Er moet in elk geval wat gebeuren om vastgoed in eigen beheer te houden. Anders is Amsterdam straks alleen nog voor ‘the happy few'”.