Opmerkingen over Raad schieten Partij van de Ouderen in het verkeerde keelgat

Foto: eigen archief

Opmerkingen over Raad schieten Partij van de Ouderen in het verkeerde keelgat

“Van der Burg snapt verhoudingen niet; Raad beoordeelt functioneren wethouder en niet andersom”!

De Partij van de Ouderen in de Amsterdamse gemeenteraad heeft met verbazing kennis genomen van het interview met wethouder Eric van der Burg (VVD) afgelopen zaterdag in het Parool. In dat interview stelt Van der Burg dat hij zich zorgen maakt over het functioneren van de Raad.

Fractievoorzitter Wil van Soest: “Het beoordelen van de Raad door wethouder Van der Burg is natuurlijk de wereld op zijn kop. Het is de Raad die het functioneren van de wethouder moet beoordelen en niet andersom. In plaats van de uitslag van democratische verkiezingen in twijfel te trekken, kan Van der Burg zich beter druk maken over het disfunctioneren van zijn eigen partij, de VVD, waarvan voorman Mark Rutte dit weekend ‘sorry’ moest zeggen voor al die verbroken verkiezingsbeloften. Zo wacht menig Amsterdammer nog steeds op de 1.000 euro die we van de VVD zouden krijgen”.

Naast de oproep aan Van der Burg om orde te zaken te stellen in de eigen partij, blijft de Partij van de Ouderen de wethouder oproepen om het ouderenbeleid in onze stad eindelijk eens te voorzien van de menselijke maat.

Ondergetekende heeft de eer, om namen de fractie van de Partij van de Ouderen, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde van de Raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1) Bent u bekend met het artikel ‘Onervaren raad geeft risico’s’ (1)

2) Deelt u de mening dat de Raad het College, waaronder ook wethouder Eric van der Burg, moet controleren en niet andersom? Zo ja, wilt u dhr. Van der Burg binnen het College ter orde roepen, zodat ook hij de politieke verhoudingen weer begrijpt?

3) Deelt u de mening dat een wethouder die de uitslag van democratische verkiezingen, die nieuwkomers met zich mee kunnen brengen, in twijfel trekt, niet bijdraagt aan het verkleinen van de kloof tussen politiek en burger? Zo ja, wilt u dit aan dhr. Van der Burg kenbaar maken, zodat malle interviews, zoals afgelopen weekend in het Parool, in het vervolg achterwege kunnen blijven?

(1) ‘Onervaren raad geeft risico’s’, Parool, 27 augustus 2016