Vluchtelingenadviseur lucht zijn hart

Foto: egien archief

Turken in Nederland noemen zich Turken, ook al zijn ze hier geboren (noemen Erdogan hun president)
Marokkanen in Nederland noemen zich Marokkanen, ook al zijn ze hier geboren
Surinamers in Nederland noemen zich Surinamers, ook al zijn ze hier geboren
Antillianen in Nederland noemen zich Antillianen, ook al zijn ze hier geboren
En maar klagen dat ze er niet bijhoren, en zelfs het prachtige Sinterklaaskinderfeest proberen af te breken……. (er zijn zeker uitzonderingen)
Blijven Syriërs zich Syriërs noemen? Ook in tweede en derde generatie?
Mensen van Nederlandse afkomst in Nieuw Zeeland, Australië en Canada noemen zich Nieuw Zeelanders, Australiërs, en Canadezen (onder wie mijn ooms en tantes en hun kinderen en kleinkinderen).
De integratie is nog niet eens begonnen, Nederland bestaat steeds meer uit een kistje met allemaal losse niet-samenhangende kokertjes. Die allemaal hun eigen taal spreken, met als gevolg taalachterstand van hun kinderen op school…. beleid ontbreekt.
Bouw het land op waar je woont, verdedig het, omarm het van harte, leer de taal voor 100%, hou van rijst en boerenkool.
(nee, ik ben geen PVV’er, maar vluchtelingenadviseur, en migrantendocent ) Henk van Kuijk