Mandy: Wij zijn de Wereld

Foto: eigen archief

WIJ ZIJN DE WERELD

Als we met elkaar ontdekken dat we niet gescheiden zijn van elkaar, maar dat we in wezen één zijn, ook al is ieder van ons uniek, dan kunnen we ons leven op die wijze leven. Op die wijze creëren, vormgeven en inrichten vanuit een gemeenschappelijk gevoel van Wij. Waarin er in alle vrijheid ruimte is voor liefde, compassie, mededogen en waar we werkelijk klaar staan voor de ander. Waar er ‘wij’ is zonder dat we als individu oplossen. Oog hebben voor elkaars verschillen en warm lopen om de overeenkomsten te omarmen, om zo nader tot elkaar te komen.

Om samen te kijken naar de problemen en uitdagingen waar we in deze maatschappij momenteel mee kampen en te kijken hoe we onze systemen en stelsels (bankwezen, zorg, onderwijs, milieu, sport etc.) kunnen hervormen, zodat we ons niet langer laten drijven door jaloezie, afgunst, hebzucht, macht en geld. Want kunnen we niet dan pas kijken naar waar het in de kern om gaat? Niet om er alleen zelf beter van te worden, maar om er samen beter uit te komen. We moeten gaan beseffen dat het niet om onszelf als individu gaat, maar om onszelf als ‘wij’. Om elkaar werkelijk te zien (ook de pijn van de ander en die van jezelf) mogen we elkaar allereerst als mens zien die verbinding aangaan en ervaren. Maar om die verbinding werkelijk met elkaar te maken is het nodig je er diep van bewust te zijn dat we in wezen eigenlijk nooit gescheiden zijn (geweest). Het enige wat ons dat idee geeft zijn de gedachten die we er zelf als individu of maatschappij hebben tussen gezet. Echter vraagt dat nogal een mindshift, en is het allerminst eenvoudig. Er is heel veel tijd en wijsheid voor nodig om met elkaar dit proces door te maken. Wereldwijd, in Europa, Nederland….. en op individueel vlak vraagt het ook dat we moedig durven te zijn. Dat we ons niet verschuilen achter de (mening van de) ander, maar het liefdevolle van onszelf durven laten zien. Moed om de angsten die bij de gedachten rondom al die veranderingen en onzekerheden alleen al vrij kunnen komen…. aan te gaan, te doorleven. Terwijl veel van ons zo gewend zijn juist van ons gevoel weg te lopen, laat staan als het gaat om heftige emoties als angst, pijn, woede etc. Ja, het is een enorme klus om datgene wat er momenteel speelt in goede banen te leiden, maar weet je: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje…. Het enige wat ons te doen staat is datgene wat we in het nabije verleden even vergeten waren: verbinden, samen, participeren ….tot op het diepste niveau. En we zijn op weg om samen die kanteling te maken, heel voorzichtig en dat vraagt van jou en mij om allereerst één te durven zijn of één te durven worden met jezelf voordat je je verbindt met die ander: wie die ander ook is.

Verbinden met het één, vraagt soms het loslaten van het ander. Het verbinden met een nieuwe visie of aanpak, nodigt je uit het vanuit een ander perspectief te bekijken en je eerdere mening misschien wel te herzien of bij te schaven. Ja, en dan kom je jezelf tegen! Je verbinden met de ander vraagt enorme vertrouwen in de ander, terwijl het datgene is wat vaak is beschaamd in het verleden. En we herinneren vaak de pijn nog alsof het gisteren gebeurde (hartzeer). En als de ander je inderdaad kwetst, pijn doet of afwijst, heb je het vertrouwen in jezelf nodig om met die emoties om te gaan. Jezelf weten erin op te vangen. En dan toch weer het lef te hebben weer een klein stapje richting die ander te zetten…… je hart niet af te sluiten.

Had ik alle antwoorden en oplossingen maar……. en (gelukkig!) die heb ik niet…., maar iedere stap die we met elkaar zetten, is er één in de goede richting….
Laat ons hart spreken, én ons gezond verstand gebruiken!

Mandy van Nobelen © 2016
Inspirator, trainer, coach en schrijver
www.liefdevreugdevrijheid.nl